Simon Hyenes

Visualisering og tid

Jeg heter Simon og er 28 år gammel. Jeg tar en master i Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo. Tidligere har jeg tatt en bachelor i digitale medier ved UiO. Her ble jeg svært interessert i interaksjonsdesign og muligheten for å lage både gode og nyttige brukeropplevelser.

Min masteroppgave går ut på å utforske mulighetene for å bruke tidslinjer og visualisering til å støtte yngre pasienter. Innenfor dette prosjektet forsøker jeg å bruke deltakende design. Målet er involvere yngre pasienter og la de ta del i designprosessen. Lignende verktøy og løsninger er ofte laget for å støtte arbeidet rundt pasienter, men ikke pasienter direkte. Å arbeide og designe på pasientenes premisser innebærer et nært sammerbeid med brukergruppen.

Tilbake til hovedsiden