Ungdommers bruk av helseapper.

Jeg heter Silje Klevstul, 25 år og tar en master i Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet fokuserer på design og bruk av helserelaterte mobil-applikasjoner, og norske ungdommers bruk av dem. Formålet med prosjektet vil være å gå i dybden av ulike helse-apper, med hovedfokus på å kartlegge hvilke som er de mest brukte av norske ungdommer. Hvorfor akkurat disse er de mest populære vil også ha en sentral rolle. Hovedformålet vil ikke være å designe en ny helse-app., men å studere allerede eksisterende apper, og trekke frem ulike elementer som bidrar til å skape en velfungerende og brukervennlig app for ungdommer.