Bilde av inspirasjonskort

Anvendbarhet av teknologi i transisjon

Mitt navn er Margaret Machniak og jeg jobber med et forskningsprosjekt hvor jeg prøver å finne ut hvilken rolle helse-orientert IKT kan spille i unuge pasienters overgang fra barn- og ungdomsavdeling til voksenavdeling (transisjon).

Målet med en god overgang, eller transisjon, er å oppnå kontinuitet av omsorg og pleie for enhver pasient med kroniske helseutfordringer. Pediatriske avdelinger er mer familieorienterte og holistiske enn voksenavdelingene. Å bli overført fra barn- og ungdomsavdelingen er en stor endring i livene til unge pasienter. I tillegg kan en dårlig transisjon føre til at de unge pasientene ikke engasjerer seg med voksenmedisinen eller har dårlig selvbehandling.Det kan derfor virke rart at det per dags dato finnes ingen etablerte prosedyrer for transisjon i norsk helsevesen.

I dette forskningsprosjektet prøver jeg derfor å finne ut mer om transisjon fra pasientenes perspektiv. Jeg ønsker å øke forståelsen rundt unge pasienters erfaringer i løpet av transisjon og designe nye teknologier som kan støtte de i denne prosessen. Jeg bruker deltakende design som forutsetter at jeg designer sammmen med pasientene. Slik prøver jeg å øke kunnskapen og forstå hvordan man kan designe sammen med ungdom og unge pasienter.

For å kunne designe en kul tjeneste som unge pasienter har nytte av og som kan støtte dem i transisjon, trenger jeg å høre om deres erfaringer med transisjon og sammen med dere kartlegge utfordringer hvor teknologi kan gi en alternativ løsning. Har du lyst til å dele dine erfaringer og tanker rundt transisjon, inviterer jeg deg til å ta kontakt! Gruppen jeg ønsker å samarbeide med er ungdom med IBD i alderen 18-25 år. Deltakelse i studien innebærer en samtale på mellom en halvtime til en time. Prosjektet har fått godkjennelse fra Personvernombudet for forskning ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert. Deltagelsen er frivillig og uforpliktende; du kan når som helst trekke deg fra samarbeidet. Alle kostnadene du måtte ha i forbindelse med deltakelsen dekkes selvfølgelig av prosjektet.

Send e-post elller sms hvis du vil være med eller hvis du har spørsmål til meg på margarma@ifi.uio.no eller mobil +47 404 69 782.

Vi sees!

Her finner du samtykkeerklæringen som signeres før vi begynner intervjuet.

Tilbake til hovedsiden