Rebecca Louise Clements

Helserettigheter

Jeg heter Rebecca Louise Clements og tar en mastergrad i Informatikk: design, bruk og interaksjon ved Universitet i Oslo. Fra før av har jeg en bachelor i Digitale medier fra samme universitet.

I min masteroppgave skriver jeg om hvordan man kan bruke nysgjerrighet for å øke unge pasienters interesse for en nettside som formidler helserettigheter. Bakgrunnen for oppgaven er at unge mennesker med langvarige helseutfordringer bør ha kjennskap til sine helserettigheter, men de kan være vanskelige å forstå og kjedelige å lese. Jeg vil bruke teorier om nysgjerrighet fra psykologi og finne ut hvordan disse kan adapteres til webdesign. Under designprosessen vil jeg involvere ungdomsrådet hos Akershus universitetssykehus for å komme frem til en løsning som både er informativ og som trigger brukerens nysgjerrighet.

Tilbake til hovedsiden