Markus Grimsøen

Design og bruk av helseapper

Jeg heter Markus Grimsøen er 24 år og tar en master i Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo. Jeg har en bachelor i samme avdeling fra samme studiested.

Mitt masterprosjekt går ut på å undersøke design og bruk av helseapper blant unge. Jeg ønsker å finne ut av om, hvordan og hvorfor unge bruker de helseappene de bruker. Både det offentlige og det private bruker store summer på å utvide helsetilbudet til alle aldersgrupper og jeg ønsker å se litt på hvordan unge blir påvirket av dette. Ved å undersøke hva ungdommer liker og ikke liker ved både designet og bruken av helseapper, ønsker jeg å få en større forståelse av hvordan teknologien bør lages eller brukes, og deretter forhåpentlig lage en prototype. Jeg er veldig interessert i å høre unges innspill når det gjelder denne teknologien fordi de har et unikt perspektiv fra det å være ungdommer som fases over i en voksen tilværelse.

Jeg har stor interesse for teknologi og samarbeidende/deltakende design med andre mennesker, særlig unge. Utenom universitetet er jeg glad i all slags sport, men særlig fotball, i tillegg til musikk, kirke og spill. Noe av tiden min går også til å planlegge bryllupet mitt

Tilbake til hovedsiden