Margaret Machniak

Anvendbarhet av teknologi i transisjon

Jeg heter Margaret og jobber som PhD stipendiat ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Fra før har jeg en mastergrad i Informatics: Design, use and interaction som bygger på en bachelor i Teknologi, organisasjon og læring.

Mitt PhD prosjekt går ut på å finne ut hvilken rolle helse-orientert IKT kan spille i unge pasienters overgang fra barneavdeling til voksenavdeling. Jeg ønsker å øke forståelsen rundt unge pasienters erfaringer i løpet av transisjon og designe nye teknologier som kan støtte pasientene i denne prosessen. Jeg bruker deltakende design som forutsetter at jeg designer sammen med pasientene. Slik prøver jeg å øke kunnskapen og forstå hvordan man kan designe sammen med ungdom og unge pasienter.

Jeg har stor interesse og glede av å samarbeide med ungdommer. De er utrolig kreative og morsomme å jobbe med, og jeg synes at det er viktig at de får muligheter til å være med og bestemme teknologier som de skal bruke. Forskningsresultater har betydning for barn og unges dagligliv og det er dermed desto viktigere at deres meninger og oppfatninger blir tatt med.

Lyst til å være med? Klikk på lenken til prosjektet.

Tilbake til hovedsiden