Sprinklr: Unge pasienter og sikkert sosialt nettverk

Jan var en masterstudent i Informatics: Design, use and interaction. I sin masteroppgave prøvde han å finne et egnet sosialt nettverksplattform for et lukket nettverk.