Eirik Lillejordet

Helseapplikasjoner for unge toppidrettsutøvere

Jeg heter Eirik og er 25 år gammel. Jeg tar en master i Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo, som bygger på en bachelorgrad fra samme linje og sted.

I mitt masterprosjekt skal jeg forske på bruk av helse- og treningsapplikasjoner blant unge toppidrettsutøvere. Med dette vil jeg forsøke å se nytten, behovet og utfordringene med å lage slike applikasjoner for denne målgruppen. Prosjektet vil være empirisk og jeg skal prøve å bruke deltakende design, som vil gi meg større forståelse for hva det vil si å designe for ungdom.

Jeg har over lengre tid jobbet med ungdom både i og utenfor idrett, noe som gir meg mye. Det er interessant å følge en generasjon som vokser opp med all den teknologien vi har i dag, og hvordan den har blitt en del av hverdagen. Selv er jeg aktiv bruker av den typen applikasjoner prosjektet mitt skal ta for seg, og jeg har lyst til å få en oppfatning av perspektivet til ungdom i bruken av helse- og treningsorientert IT.

Tilbake til hovedsiden