Bachelor studentene i brAhus gruppe

brAhus prosjekt på Ahus sykehus

Brahus

Vi er fire studenter på bachelorlinjen Design, bruk, interaksjon ved UiO. Vi fikk i oppgave av Akershus Universitetssykehus å lage prototyper som kunne bidra til at barn kunne bli bedre kjent ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Dette resulterte i prosjektet vi valgte å kalle for Brahus. Prosjektetet er en aktivitetsrunde for barn mellom 9-12 år på BUK. Runden skal bidra til at barna får et morsomt og lærerikt aktivitetstilbud under deres opphold på sykehuset. Samtidig skal det også gjøre barna kjent med barneavdelingen.

Aktivitetsrunden består av flere ulike poster man skal igjennom. Som navigasjon fikk barna utdelt et nettbrett med forklarende tekst, video og kart. Deretter hadde vi prototypet tre av postene til runden. Én av postene var en informasjonsapplikasjon om hjertet og dets funksjoner. En annen post var en interaktiv quiz med spørsmål tilpasset målgruppen. Her fikk barna også prøve å legge til egne spørsmål og temaer. Den siste posten var en informasjonsskjerm hvor man ved hjelp av Leap Motion kunne bruke hånden til å vise informasjon om de ulike yrkene på Ahus.

Vil du lese mer om prosjektet vårt, se gjerne : Brahus