Audun Karlsrud Larsen

Mobile helseapplikasjoner & spiseforstyrrelser

Jeg heter Audun Karlsrud Larsen og er 25 år. Jeg arbeider for tiden med min masteroppgave innenfor Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere fullført en bachelorgrad innenfor samme forskningsfelt. Jeg er opptatt av forholdet mellom menneske og maskin, og motiveres av muligheten til å lage løsninger som kan utgjøre en forskjell. Jeg liker å kunne være med på å forme teknologi basert på faktiske behov fra brukere.

I min masteroppgave skal utforske mulighetene mobile applikasjoner gir for å bedre livssituasjonen til unge pasienter rammet av spiseforstyrrelser. Jeg ønsker gjennom mitt prosjekt å arbeide utifra deltagende design, hvor jeg i nært samarbeid med pasienter kan utforske behov, tanker og løsninger rundt deres hverdag. Mitt mål er å kunne designe en ny løsning sammen med pasientene. Gjennom min oppgave skal jeg også undersøke hvordan man kan utvikle bedre teknologiske løsninger med å inkludere konsepter fra tjenestedesign.

Tilbake til hovedsiden