Aleksandra Hrpka

Transisjonsspill

Jeg heter Aleksandra og er 24 år. Helt siden jeg fikk min første PC, har jeg vært interessert i å finne ut av alt man kan bruke den til, og etterhvert blitt fullstendig avhengig av den. Denne interessen er grunnen til at jeg begynte å studere Informatikk, og det at jeg er interessert i hvordan teknologi kan brukes til å gjøre hverdagslivet til mennesker lettere, er hvorfor jeg tar en master i Informatikk: design, bruk, interaksjon ved Universitet i Oslo.

Jeg har alltid vært interessert i å forbedre datasystemer og lage nye brukervennlige løsninger som kan gjøre hverdagen enklere. Gjennom interaksjonsdesign får jeg uttrykt kreativiteten min og vært med på å forbedre brukeropplevelsen ved å involvere brukere i designprosessen.

Min masteroppgave går ut på å utforske om et spill kan støtte unge pasienter gjennom overgangen deres fra barneavdeling til voksenavdeling. Det er viktig å forske på overgang og finne ut hvordan ny teknologi kan brukes til å hjelpe pasienter og holde deres medisinske tilstand under kontroll. Gjennom å besøke ungdommene på A-hus tar jeg sikte på å sammen med dem undersøke om et spill er noe de ønsker seg og isåfall hvilke elementer det skal inneholde.

Tilbake til hovedsiden