KOOLO

KOOLO appen

KOOLO er en app utviklet med mål om å støtte unge mennesker i overgangen mellom barne- og ungdomsavdelingen og voksenavdelingen. Appen er et resultat av et design samarbeid mellom KULU og Ungdomsrådet ved Akershus Universistetssykehus (AHUS). Masterstudenten Nora Aasen ledet den første design workshopen i 2013, og sammen med Ungdomsrådet bestemte og designet den første prototypen med tre hovedfunksjoner: et kalender for å holde styr på avtaler og hendelser knyttet til det å være pasient, oversikt over humør og dagsform og en elektronisk versjon av sjekklistene brukt ved AHUS. Nora leverte sin masteroppgave i mai 2014 og KULU fortsatte arbeidet med KOOLO sammen med Ungdomsrådet. Vi startet utviklingsarbeidet høst 2015, og appen er nå tilgjengelig for nedlasting for både iOS og Android. KOOLO tilbyr tre hovedfuksjoner:

  • MoodLinje og MoodMap som hjelper deg med å ta vare på din dagsform og hvordan du har det ved bruk av bilder og tagging med farger
  • Kalender for å notere og huske avtaler og hendelser som du vil holde atskilt fra kalender-appen på mobilen din.
  • Sjekklister for overføring som kan hjelpe deg med å forberede deg til overgangen.

KOOLO ble utviklet hovedsakelig for forskningsformål, men alle kan bruke den. Fordi designet og utviklingen av KOOLO ikke hadde vært mulig uten kompetansen, kunnskapen, og ressursene til alle bidragsyterne, kan vi ikke se på appen som bare vår. Derfor deler vi KOOLOs design og kildekode med hjemmel i Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License og inviterer deg til å bygge videre på arbeidet vi har startet.

download for android
Download for iPhone

Tilbake til hovedsiden