Hva er KULU?

KULU handler om kul teknologi for unge mennesker som har langvarige helseutfordringer som kronisk- eller langtidssykdom. KULU er basert ved Designgruppen på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Vi er en gruppe forskere og studenter som gjør forskning og design med unge mennesker (rundt 12 - 25 år). Vi designer interaktive teknologier som støtter unge i sin autonomi, både som unge mennesker og som pasienter.

Kul little printer

Vi bruker deltakende design (participatory design) som metode for å designe med unge pasienter. De har mye praktisk kunnskap om interaktiv teknologi som sosiale medier, apper og spill, og det er de som vet best hvordan de har det og hva de trenger. Ved å gi unge pasienter en stemme i design og å tilrettelegge for gjensidig læring, kan vi lage kul teknologi på ungdoms premisser.

KULU er mulig fordi mange unge deltar i våre prosjekter. De deler med oss sin tid og energi, ofte når de er veldig syke. Vi takker dere og håper at dere vil finne deres bidrag i de forskjellige designprosjektene vi jobber med. En stor takk går også til alle som gjør KULU mulig:


Hender

Aktiviteter

Få en oversikt over siste nytt i prosjektene våre, og hva du kan være med på.

Les mer »

KOOLO app

KOOLO appen

Ta en titt på vår transisjonsapp og finn ut hvor du kan laste den ned fra.

Les mer »

Publikasjoner

Publikasjoner

Her finner du resultatet av arbeidet vårt i form av artikler og masteroppgaver.

Les mer »


Collage av bilder fra workshopene til KULU

Hvem er vi og hvor jobber vi?

KULU prosjektene utføres av forskere og studenter ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Forskere:
PhD stipendiater
Masterstudenter
Uteksaminerte masterstudenter
Bachelorstudenter:
KlePaa:
 • Espen Thorsen
 • Magnus Lien
brAhus gruppe:
 • Kristin Brænden
 • Kirsten Fougner Dahl
 • Roar Hoksnes Eriksen
 • Nicolai Hagen
LEAPuro gruppe:
 • Sarah Hilt
 • Helene Isaksen
 • Mari Iversen
 • Marit Kilde Mjelva

KULU mål

 • Deltakende og brukersentrert design med unge pasienter
 • Personvernorientert design
 • Kul teknologi
 • Passende forsknings- og designmetoder
 • Kjønns- og kulturperspektiv

Alle prosjekter

Klikk på prosjektene for mer informasjon


Kontakt oss

Du finner oss på IFI i 7.etg:

Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0373 Oslo

Du kan også sende brev til oss:

Maja van der Velden
Institutt for informatikk (IFI)
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
E-post: team@kulu.no